Πολιτική Ορθής Χρήσης

Τι είναι Πολιτική Ορθής Χρήσης;

Η Πολιτική Ορθής Χρήσης (Acceptable Use Policy) είναι ένα έγγραφο, το οποίο αναφέρεται στα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις κυρώσεις, όσον αφορά στη χρήση του διαδικτύου. Το έγγραφο αυτό δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές για τους όρους και τις υποχρεώσεις αναφορικά με τη σωστή χρήση του διαδικτύου, ορίζοντας ένα πλαίσιο κανόνων που πρέπει να γίνει αποδεκτό από τη σχολική κοινότητα. Το πλαίσιο κανόνων που θα αποτελεί την Πολιτική Ορθής Χρήσης (Π.Ο.Χ.) θα πρέπει να αφορά στα μέλη της σχολικής κοινότητας και για τον λόγο αυτόν υπογράφεται από μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να συνάδει με την ευρύτερη πολιτική του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για το θέμα αυτό. 

Ως μέρος του Προγράμματος Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο ζητείται από το σχολείο σας να καθορίσει την πολιτική του, όσον αφορά στη χρήση του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία Πιστοποίησης eSafety Label  https://www.esafetylabel.eu με βάση την οποία το σχολείο α) θα διεκδικήσει την εν λόγω πιστοποίηση (δείτε τη διαδικασία εδώ: https://www.esafetylabel.eu/esafety-label)  και β) βασιζόμενο (και) σε αυτή θα ετοιμαστεί η Πολιτική Ορθής Χρήσης 
Για τη διαδικασία αυτή, θα σας ενισχύσουν επίσης οι πληροφορίες που ακολουθούν στις επόμενες υπο-σελίδες.