Διαγωνισμός Θεάτρου

Διαγωνισμός θεάτρου

Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής προσφέρεται ιδιαίτερα, για να συζητήσετε με τους μαθητές για θέματα ασφάλειας στο διαδίκτυο.

Οι μαθητές μπορούν να βρουν μια δίοδο, για να μοιραστούν τις ιδέες, τα συναισθήματα και τις εμπειρίες τους.

Μέσω της δραματοποίησης, μπορούν να πάρουν άλλους ρόλους και να διαπραγματευτούν λύσεις σε πραγματικά ζητήματα. Το σχολείο μπορεί να καλέσει τους μαθητές να γράψουν και να προετοιμάσουν θεατρικές σκηνές σύντομης διάρκειας, τις οποίες θα παρουσιάσουν σε όλο το σχολείο.