Δράσεις Προγράμματος

Δράσεις Προγράμματος


Το σχολείο σας, ακολουθώντας τις δράσεις του Προγράμματος, θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει την πιστοποίηση ως Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο. Η πιστοποίηση θα είναι ετήσια.

Για να πάρει την πιστοποίηση ένα σχολείο, θα πρέπει να υλοποιήσει τα ακόλουθα: 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019 - 2020 - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Στον πιο κάτω πίνακα μπορείτε να δείτε συνοπτικά τις σημαντικότερες ημερομηνίες για την υλοποίηση του Προγράμματος.

Ημερομηνία – ώρα

Χώρος

Περιγραφή

30/09/2019

23:59

Διαδικτυακά

www.pi-eggrafes.ac.cy

Καταληκτική Ημερομηνία για Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα

10/10/2019

13:00 – 14:30

Π.Ι. Λατσιά

Εναρκτήρια ενημερωτική συνάντηση

17/10/2019

Πλατφόρμα

Έναρξη ετοιμασίας ενός προκαταρκτικού σχεδίου δράσης (αρχικών ιδεών με βάση μια πρώτη αποτίμηση αναγκών)

18/10/2019

Διαδικτυακά

Καταληκτική ημερομηνία για συμπλήρωση του Αρχικού Ερωτηματολογίου από τους Υπεύθυνους Εκπαιδευτικούς

21/10/2019

Σχολεία

Έναρξη επιτόπιων επισκέψεων των Υποστηρικτών Λειτουργών του Π.Ι. (και συνάντηση με τη Δνση του σχολείου)

Tέλη Οκτωβρίου

Σχολεία

Έναρξη των επιμορφωτικών σεμιναρίων / διαλέξεων από Συνεργαζόμενους Φορείς  (με βάση τις ανάγκες του σχολείου) – Αιτήσεις μέσω της πλατφόρμας: https://workshops.internetsafety.pi.ac.cy

31/10/2019

Σχολεία

Καταληκτική ημερομηνία πρώτης συνάντησης με υπεύθυνο Υποστηρικτή Λειτουργό

11/11/2019

Πλατφόρμα

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενός προκαταρκτικού σχεδίου δράσης (με βάση μια πρώτη αποτίμηση αναγκών) – με εμφανείς τουλάχιστον τον σχεδιασμό των υποχρεωτικών δράσεων

18/11/2019

Πλατφόρμα

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής (ολοκληρωμένου – «τελικού») σχεδίου δράσης

11/12/2019 12:00 – 13:00

Διαδικτυακά

Πρώτη διαδικτυακή συνάντηση προόδου

10 – 14/2/2020

Σχολείο και αλλού

Διενέργεια μιας δράσης εντός της εβδομάδας 10-14/2/2019 για τη Διεθνή Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου (Τρίτη 11/2/2019) και συμμετοχή σε σχετικές εκδηλώσεις  (εναλλακτικά αυτή η δράση θα μπορούσε να γίνει κάποια μέρα εντός Φεβρουαρίου)

08/03/2020

 12:00 – 13:00

Διαδικτυακά

Δεύτερη διαδικτυακή συνάντηση προόδου

10/4/2020

Σχολείο

Καταληκτική ημερομηνία για υλοποίηση των δράσεων

10/4/2020

Πλατφόρμα

Καταληκτική ημερομηνία ανάρτησης των σχετικών τεκμηρίων για την υλοποίηση των δράσεων

29/4/2020

Λευκωσία

Τελική Ημερίδα Προγράμματος

12/6/2020

Διαδικτυακά

Καταληκτική ημερομηνία για συμπλήρωση του Τελικού Ερωτηματολογίου από τους Υπεύθυνους Εκπαιδευτικούς και των Εντύπων Αξιολόγησης / Αυτοαξιολόγησης

17/6/2020

Σχολείο

Καταληκτική ημερομηνία για διοργάνωση της σύντομης σχολικής εκδήλωσης (για όσα σχολεία δεν θα μπορέσουν να τη διοργανώσουν πριν από την Τελική Ημερίδα του Προγράμματος)