Σκοπός Πολιτικής Ορθής Χρήσης

Ποιος είναι ο σκοπός της Πολιτικής Ορθής Χρήσης (Π.Ο.Χ.);

Οι εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι για τη χρήση του διαδικτύου που γίνεται στο σχολείο από τους μαθητές, κατά την παρουσία τους στην τάξη. Οι κατευθυντήριες γραμμές της Π.Ο.Χ. θα τους καθοδηγήσουν για τον σκοπό αυτόν αλλά και για τη χρήση των συσκευών και του δικτύου του σχολείου που κάνουν οι ίδιοι. Θα στηρίξει, έτσι, η Π.Ο.Χ. την ενημέρωση και την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στα ζητήματα αυτά. Οι μαθητές, όμως, χρειάζεται να μάθουν να αναλαμβάνουν προσωπική ευθύνη για τις ενέργειές τους στο διαδίκτυο, επομένως η υπογραφή της Π.Ο.Χ. από τα παιδιά θα οδηγήσει σε ενδυνάμωση των δεξιοτήτων αυτορρύθμισής τους. Εξάλλου, οι μαθητές έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο από το σπίτι, με τις ενέργειές τους εκεί πολλές φορές να έχουν αντίκτυπο και στο περιβάλλον του σχολείου. Ακόμη, η χρήση των ασύρματων δικτύων για πρόσβαση στο διαδίκτυο και η πρόσβαση από κινητές συσκευές χειρός έχει περιπλέξει περισσότερο τα πράγματα και επιβάλλει την οριοθέτηση των επιτρεπόμενων και μη χρήσεων τόσο των ασύρματων δικτύων αλλά και των κινητών τηλεφώνων στο σχολείο. Η εκπαίδευση των μαθητών είναι ο πιο παιδαγωγικός τρόπος, για να αποκτήσουν υπεύθυνη συμπεριφορά, όταν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, και η υπογραφή της Π.Ο.Χ. από τα παιδιά τα βάζει σε αυτή τη διαδικασία. Σε γενικές γραμμές, στόχος της Π.Ο.Χ. είναι ακριβώς η προώθηση της υπεύθυνης χρήσης του διαδικτύου από όλη τη σχολική κοινότητα. 

Ο καθορισμός Π.Ο.Χ. σε ένα σχολείο είναι ένα σημαντικό βήμα, για να διαχειριστεί το σχολείο ζητήματα που αφορούν στην ασφαλή χρήση του διαδικτύου και να προλάβει αρνητικές συμπεριφορές και συμβάντα. Επιπλέον, καθορίζοντας τους κανόνες συμπεριφοράς και τις συνέπειες σε περίπτωση παραβίασής τους, είναι πολύ πιθανόν να αποτραπούν πιθανές άσχημες καταστάσεις και προστατεύεται με αυτόν τον τρόπο το σχολείο, αφού η Π.Ο.Χ. προετοιμάζει τη διαχείριση μελλοντικών συμβάντων και καλύπτει το σχολείο. Ταυτόχρονα, με τη δημιουργία της Π.Ο.Χ., το σχολείο θα καθορίσει και τη στρατηγική του για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Το σχολείο θα καθορίσει τις αρχές που θα διευκολύνουν την εύρυθμη λειτουργία του, καθώς θέματα όπως τα προσωπικά δεδομένα, η συμπεριφορά στο διαδίκτυο, η διαχείριση ακατάλληλου περιεχόμενου, η προστασία του δικτύου του σχολείου, η χρήση του διαδικτύου για επικοινωνία, μπορούν να πάρουν δυσάρεστες προεκτάσεις, και -αν το σχολείο δεν είναι προετοιμασμένο- να επηρεάσουν τη λειτουργία του.