Συμβουλές

Μερικές συμβουλές για τη δημιουργία της Πολιτική Ορθής Χρήσης (Π.Ο.Χ.) του σχολείου σας:

 • Ορίστε έναν υπεύθυνο εκπαιδευτικό, για να εντοπίσει περισσότερες πληροφορίες για τη δημιουργίας μιας Π.Ο.Χ. 
 • Η Π.Ο.Χ. του σχολείου σας θα καθοριστεί από τους εκπαιδευτικούς σε συνεννόηση και με τους γονείς και θα πρέπει να υπογραφεί από τους μαθητές και τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους. Επιδιώξτε να εμπλέξετε όλη τη σχολική κοινότητα, για να δημιουργήσετε την Π.Ο.Χ. του σχολείου. 
 • Ξεκινήστε καθορίζοντας τη στρατηγική του σχολείου για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και, με βάση αυτή, καθορίστε την Π.Ο.Χ. για τους εκπαιδευτικούς και ξεχωριστά την Π.Ο.Χ. για τους μαθητές.
 • Φροντίστε να είναι κατάλληλη για τον πληθυσμό στον οποίο απευθύνεται. Μπορείτε να διαφοροποιήσετε την πολιτική σας για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, προσαρμόζοντάς την στο επίπεδο κατανόησής τους και στο επίπεδο χρήσης της τεχνολογίας που κάνουν.    
 • Εστιάστε στις συμπεριφορές παρά στην τεχνολογία, ώστε η Π.Ο.Χ. να είναι περισσότερο διαχρονική. 
 • Περιγράψτε με σαφήνεια τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται να κάνουν οι χρήστες, όταν χρησιμοποιούν την τεχνολογία. Αυτό θα ισχύει, όταν αναφέρεστε σε συμπεριφορές όχι μόνο στο σχολείο αλλά και στο σπίτι, καθώς η χρήση του διαδικτύου στο σπίτι μπορεί να επηρεάσει και τη ζωή στο σχολείο. 
 • Να είστε ξεκάθαροι και συνοπτικοί. Περιγράψτε σε σημεία τις κατευθυντήριες γραμμές, για να εξηγήσετε τι αναμένετε από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, χωρίς δύσκολους τεχνικούς όρους. 
 • Εξηγήστε την Π.Ο.Χ. στην κοινότητα του σχολείου, δίνοντας οδηγίες και παραδείγματα. 
 • Φροντίστε οι κανόνες να είναι νομικά αποδεκτοί. 
 • Προωθήστε θετικές χρήσεις της τεχνολογίας. Το διαδίκτυο μπορεί να δημιουργεί προκλήσεις, αλλά αναγνωρίστε και τις θετικές πτυχές των διαδικτυακών τεχνολογιών, όχι μόνο τους κινδύνους. 
 • Είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε σχετικές εγκυκλίους της Διεύθυνσης της βαθμίδας σας και του Υπουργείου Παιδείας, που αφορούν στο θέμα αυτό. 
 • Είναι απαραίτητη η ενημέρωση του οικείου επιθεωρητή του σχολείου σας.