Διαγωνισμός Δημιουργίας Αφίσας/Διαφήμισης

Διαγωνισμός δημιουργίας αφίσας/διαφήμισης

Το σχολείο μπορεί να διοργανώσει διαγωνισμό δημιουργίας αφίσας ή διαφήμισης για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Οι μαθητές μπορούν -μέσα από τον διαγωνισμό αφίσας- να ενημερωθούν για θέματα που αφορούν στην ασφάλεια στο διαδίκτυο και να ετοιμάσουν αφίσες με συμβουλές για ασφαλή χρήση του διαδικτύου, τις οποίες  μπορούν να μοιραστούν με την κοινότητά τους.

Ιδέες για τον διαγωνισμό αφίσας/διαφήμισης:

Στο πλαίσιο του κριτικού γραμματισμού, θα μπορούσατε προτού ετοιμάσουν τις αφίσες τους- να μιλήσετε για τις αφίσες και τις διαφημίσεις, καθώς επίσης για  τους τρόπους με τους οποίους  στέλνουν τα μηνύματά τους σε διάφορα ακροατήρια. Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν Τέχνη θα μπορούσαν να δείξουν διάφορες τεχνικές στα παιδιά, εξυπηρετώντας και στόχους του μαθήματός τους, για να δημιουργήσουν τις αφίσες τους.

Θα ήταν ενδιαφέρον οι μαθητές να τοποθετήσουν τις αφίσες τους στο σχολείο αλλά και σε άλλους χώρους της κοινότητας.