Διαγωνισμός Τραγουδιού/Στίχων

Διαγωνισμός τραγουδιού/στίχων

Αν επιλέξετε να διοργανώσετε διαγωνισμό τραγουδιού, οι μαθητές θα μπορούσαν -αφού μάθουν περισσότερα για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου- να ετοιμάσουν στίχους και, στο πλαίσιο του μαθήματος της Μουσικής, να τους μελοποιήσουν. Αν προτιμάτε, θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε έτοιμη μουσική και οι μαθητές να γράψουν στίχους για τη μουσική. Μπορείτε να εντοπίσετε στο διαδίκτυο μουσικά κομμάτια, τα οποία δίνουν το δικαίωμα για χρήση. Χρησιμοποιήστε το και σαν ευκαιρία, για να μάθουν οι μαθητές για τα πνευματικά δικαιώματα και να μάθουν να εντοπίζουν μουσική, της οποίας  οι δημιουργοί επιτρέπουν τη μεταφόρτωση (download), χωρίς κάποια πληρωμή ή τραγούδια για τα οποία έχουν λήξει τα πνευματικά δικαιώματα. Βεβαιωθείτε, όμως, ότι θα αναφέρετε τον καλλιτέχνη που έγραψε τη μουσική. 

Μερικές ιστοσελίδες που θα μπορούσατε να αξιοποιήσετε είναι οι ακόλουθες:

Κάποια παραδείγματα που έχουν αναπτυχθεί από μαθητές, μπορείτε να τα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο http://esafeschools.pi.ac.cy/learning-suggestions