Ημερομηνία

01/11/2017

Σχολείο

G C SCHOOL OF CAREERS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Εκπαιδευτικός

Δράση

Στόχος

Διάγνωση υφιστάμενης κατάστασης και καθορισμός προτεραιοτήτων

Περιγραφή δράσης

Διεξαγωγή έρευνας από μαθητές Στ’ τάξης σχετικά με τον βαθμό στον οποίο οι μαθητές Β’ κύκλου του σχολείου εφαρμόζουν τους κανόνες ορθής χρήσης διαδικτύου που περιλαμβάνονται στην πολιτική του σχολείου για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας https://kwiksurveys.com/s/4wXBrLEO. Στη συνέχεια οι ίδιοι οι μαθητές θα αναλύσουν τα δεδομένα καταλήγοντας σε αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αξιοποιηθούν για την προσαρμογή του εκπαιδευτικού περιεχόμενου στο πλαίσιο των μαθημάτων που θα πρέπει να υλοποιηθούν σε κάθε τμήμα του σχολείου.

Εικόνες

Συνδέσμοι

elGreek