Ημερομηνία

01/02/2018

Σχολείο

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ - ΑΝΤΩΝΗ ΤΣΟΚΚΟΥ

Εκπαιδευτικός

Δράση

Στόχος

Ενημέρωση των γονιών και των μαθητών για τους «κανόνες σωστής συμπεριφοράς» στο διαδίκτυο στο σχολείο και στο σπίτι. - «Πολιτική ορθής χρήσης του διαδικτύου»

Περιγραφή δράσης

«Πολιτική ορθής χρήσης του διαδικτύου»: Αφού τα παιδιά ενημερωθούν για τη σωστή χρήση του διαδικτύου και τους κινδύνους που υπάρχουν όταν δε χρησιμοποιείται κατάλληλα, θα εισηγηθούν «κανόνες σωστής συμπεριφοράς» στο διαδίκτυο στο σχολείο και στο σπίτι. Όλα αυτά θα συμπεριληφθούν σε ένα ενημερωτικό τρίπτυχο το οποίο θα διανεμηθεί στο σχολείο, στο σπίτι και στην κοινότητα.

elGreek