Ημερομηνία

20/09/2021

Σχολείο

Δοκιμαστικό Σχολείο

Εκπαιδευτικός

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΣ

Δράση

Στόχος

Νέα χρονιά νέοι στόχοι

Περιγραφή δράσης

Μεγάλα έργα θα γίνουν αυτή τη χρονιά!!!