Ημερομηνία

18/01/2017

Σχολείο

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ (ΚΑ)

Εκπαιδευτικός

Δράση

Στόχος

Τα παιδιά να μάθουν ότι στο Διαδίκτυο κάποια άτομα μπορεί να μην παρουσιάζουν την πραγματική τους ταυτότητα

Περιγραφή δράσης

Μετά από διερεύνηση και αξιολόγηση διαφωτιστικού υλικού που υπάρχει σε διάφορες ιστοσελίδες τα παιδιά θα καταλήξουν σε ποιο προτιμούν και αν χρειάζεται να γίνει μετάφραση στα Ελληνικά. Η παρουσίαση σε power point με βάση το υλικό αυτό θα πραγματοποιηθεί από παιδιά που ανήκουν στην ομάδα των Μικρών Εκπαιδευτών και προς παιδιά άλλων τάξεων ίσως και άλλων σχολείων (ήδη έχουν γίνει σκέψεις για συνεργασία με το Δημοτικό Σχολείο Χρυσελεούσας)

Εικόνες

Συνδέσμοι