Προαιρετικές Δράσεις

Προαιρετικές δράσεις

 1. Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο
  Βλ.: Βιβλιάριο Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο
   
 2. Διοργάνωση σχολικού διαγωνισμού με θέμα την ασφάλεια στο διαδίκτυο 
  Βλ.:  Εισηγήσεις για σχολικό διαγωνισμό με θέμα την ασφάλεια στο διαδίκτυο 
   
 3. Συμμετοχή στον διαγωνισμό παραγωγής σύντομου βίντεο από μαθητές για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου
  Ο διαγωνισμός παραγωγής σύντομου βίντεο ανακοινώνεται στην αρχή της σχολικής χρονιάς με  σχετική εγκύκλιο.
  Επισκεφτείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με παλαιότερους διαγωνισμούς: http://internetsafety.pi.ac.cy/competitions

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των δράσεων και την υποβολή τους, το κάθε σχολείο θα τυγχάνει πιστοποίησης ως Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο. Στο σχολείο θα παραχωρείται πλακέτα για τη συμμετοχή του. Θα παραχωρούνται, επίσης,  πιστοποιητικά συμμετοχής στους εκπαιδευτικούς του σχολείου που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα. 

Σημείωση: Το υλικό το οποίο αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, θα παραχωρείται στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, σύμφωνα με την άδεια χρήσης Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση 4.0 – Διεθνές (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.el), με στόχο την αξιοποίησή του για τους σκοπούς του Προγράμματος.