Υποχρεωτικές Δράσεις

Υποχρεωτικές Δράσεις

 1. Εκδήλωση ενδιαφέροντος: Υποβολή αίτησης συμμετοχής από τον/τη Διευθυντή/ντρια του κάθε ενδιαφερόμενου σχολείου μέσω του http://www.pi-eggrafes.ac.cy, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο. Στην αίτηση πέραν των ζητούμενων στοιχείων θα πρέπει να ορίζεται ο Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός για το Πρόγραμμα. 

 2. Εναρκτήρια ενημερωτική συνάντηση με τους συντονιστές του Προγράμματος Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου. Τα σχολεία, τα οποία θα επιλεγούν για συμμετοχή στο Πρόγραμμα θα τύχουν ενημέρωσης μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα πρέπει να παραστούν με εκπρόσωπο/ους τους στη συνάντηση στο χρόνο και τόπο που έχει ανακοινωθεί.

 3. Πρώτη Συνάντηση με συντονιστή προγράμματος – λειτουργό ΠΙΚ υπεύθυνο για το σχολείο τους – που θα γίνει στο σχολείο. Σε συννενόηση με τον λειτουργό του ΠΙΚ που θα συντονίζει το σχολείο τους θα καθοριστεί συνάντηση στην οποία θα γίνει μια καταρχήν συζήτηση για προετοιμασία του σχεδίου δράσης που αναμένεται να βοηθήσει στη υλοποίηση των στόχων που το σχολείο προωθεί σε σχέση με την Πρόγραμμα.

 4. Ανάπτυξη σχεδίου δράσης: Συμπλήρωση και υποβολή του προκαταρκτικού και στη συνέχεια του τελικού σχεδίου δράσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας http://esafeschools.pi.ac.cy/. Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να τονισθεί η εγγραφή του σχολείου και η χρήση της διαδυκτιακής πύλης Esafety Label  με τα εργαλεία που διαθέτει για επιπλέον βοήθεια στην τελική διαμορφωση του σχεδίου δράσης αλλά και της Πολιτικής Ορθής Χρήσης.

 5. Ολοκλήρωση μαθημάτων για την ασφάλεια στο διαδίκτυο: Για την πιστοποίηση, θα πρέπει να ολοκληρωθεί ένα τουλάχιστον μάθημα για κάθε τμήμα της κάθε τάξης του σχολείου. Για κάθε μάθημα που υλοποιείται, χρειάζεται να συμπληρωθούν τα έντυπα 2Α ή 2Β (τα οποία θα είναι διαθέσιμα και διαδικτυακά )  και στη συνέχεια να συμπεριληφθούν όλα ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα http://esafeschools.pi.ac.cy/ κάτω απο μια δράση. Το εκπαιδευτικό πακέτο Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο περιλαμβάνει αρκετά σχέδια μαθήματος (Βιβλιάριο Μαθησιακές εισηγήσεις) αλλά και επιπλέον υλικό και εισηγήσεις (Βιβλιάριο Χρήσιμο υλικό), από το οποίο μπορείτε να πάρετε ιδέες για να οργανώσετε το δικό σας μάθημα.

 6. Διευθέτηση μιας (τουλάχιστον) παρουσίασης / σεμιναρίου / διάλεξης / βιωματικού εργαστηρίου από φορέα που ασχολείται με θέματα ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Cyta, ΜΤΝ, ΓΕΡΗΕΤ, Αστυνομία Κύπρου, Παγκύπρια Σχολή Γονέων κ.ά.), το οποίο να απευθύνεται στους μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς . Αιτήσεις μπορούν να γίνονται μέσω της πλατφόρμας: https://workshops.internetsafety.pi.ac.cy και αφού ανακοινωθεί η ημερομηνία της ένερξης των αιτήσεων.  

 7. Ανάπτυξη ενημερωτικού υλικού: Δημιουργία από τους μαθητές ενημερωτικού υλικού, για μια τουλάχιστον δράση (π.χ. φυλλάδιο, διαφημιστικό φυλλάδιο, βίντεο, ενημερωτικό δελτίο, εφημερίδα, αφίσα, ημερολόγιο, blog, ιστοσελίδα), με αποδέκτες μαθητές, γονείς ή εκπαιδευτικούς, και διανομή/διάχυσή του. Συνολικά αναμένεται να παραχθούν τουλάχιστον 3 παραδοτέα (ενημερωτικά υλικά) εκ των οποίων τουλάχιστον το 1 να αποσταλεί και προς τους γονείς των μαθητών.

 8. Διαδικασία Πιστοποίησης eSafety Label  https://www.esafetylabel.eu   με βάση την οποία το σχολείο α) θα διεκδικήσει την εν λόγω πιστοποίηση (δείτε τη διαδικασία εδώ: https://www.esafetylabel.eu/group/community/get-esafety-label )  και β) βασιζόμενο (και) σε αυτή θα ετοιμαστεί η Πολιτική Ορθής Χρήσης 

 9. Δημιουργία και υπογραφή της Πολιτικής Ορθής Χρήσης του σχολείου αλλά και κοινοποίησή της σε όλους τους εμπλεκομένους στη σχολική μονάδα (Μαθητές, Εκπαιδευτικούς, Γονείς, προσωπικό κλπ).

 10. Συμμετοχή στις εκδηλώσεις για τη Διεθνή Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου. Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε μερικά παραδείγματα δράσεων για συμμετοχή στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου:

  • Παρακολούθηση/συμμετοχή στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται στο πλαίσιο της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου, π.χ. πανηγύρια για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, ημερίδα (παρακολούθηση από κοντά ή μέσω livestreaming) – Περισσότερες πληροφορίες για τις εκδηλώσεις θα δοθούν μέσω εγκυκλίου.
  • Διοργάνωση εκδήλωσης στο σχολείο
  • Ετοιμασία ενημερωτικών φυλλαδίων με αποδέκτη τόσο τη σχολική μονάδα όσο και την ευρύτερη κοινότητα
  • Διοργάνωση δρωμένων, κατά τα διαλείμματα (π.χ. σύντομα θεατράκια, προβολή βίντεο για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, διοργάνωση παιχνιδιού, έρευνας, συζήτησης σε μορφή debate, κουίζ κτλ.).
 11. Πραγματοποίηση σύντομης τελικής εκδήλωσης Προγράμματος (με μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς, συντονιστές Π.Ι.Κ.). Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε Ιδέες για την εκδήλωση:

  • Διοργάνωση της εκδήλωσης από τους μαθητές
  • Παρουσίαση αποτελεσμάτων σχολικού διαγωνισμού για την ασφάλεια στο διαδίκτυο
  • Θεατρικό δρώμενο /τραγούδι
  • Διοργάνωση κουίζ ή παιχνιδιού με τους μαθητές του σχολείου
  • Διοργάνωση συζήτησης με θέματα για την ασφάλεια στο διαδίκτυο
  • Παρουσιάσεις από τα παιδιά
  • Εργαστήρια σε σταθμούς μέσα στη σχολική μονάδα ή στην ευρύτερη κοινότητα
 12. Συμπλήρωση εντύπων και υποβολή τους στην πλατφόρμα του Π.Ι.K., στο πλαίσιο των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν ανακοινωθεί (προς το τέλος της σχολικής χρονιάς). Έντυπα:

  • Ημερολόγιο δράσεων (Σχέδιο Δράσης στην Πλατφόρμα) με τα σχετικά συνοδευτικά τεκμήρια, φωτογραφίες, έντυπα κλπ.
  • Δράση (στην Πλατφόρμα) στην οποία να επισυνάπτονται τα έντυπα 2Α ή 2Β για τα Μαθήματα που έχουν εφαρμοστεί για την ασφάλεια στο διαδίκτυο – τουλάχιστον ένα για κάθε τμήμα του σχολείου) . Τα έντυπα αυτά μπορούν εναλλακτικά να συμπληρωθούν και στην online τους μορφή.
  • Ανατροφοδότηση για το Πρόγραμμα
  • Αυτοαξιολόγηση
  • Αξιολόγηση από μαθητές

  13. Υποβολή αποδείξεων εξόδων για το ποσό που θα λάβει το σχολείο από το Π.Ι.Κ. μέσω της αντίστοιχης Σχολικής Εφορείας. Τονίζεται ότι τα έξοδα πρέπει να έχουν σχέση με την υλοποίηση των δράσεων του Προγράμματος. Οι πρωτότυπες αποδείξεις θα πρέπει να παραδωθούν στο Π.Ι.Κ. (σε κλειστό φάκελο) το αργότερο μέχρι την τελική ημερίδα του Προγράμματος (υπόψη κ. Μαρίας Χειμώνα, 22402354 chimona.m@cyearn.pi.ac.cy). Μαζί με τις αποδείξεις θα πρέπει να επισυναφθεί σχετικός πίνακας (εδώ μπορείτε να βρείτε ένα πρότυπο αρχείο excel ή pdf για διευκόλυνσή σας) στον οποίο να περιγράφετε συνοπτικά με ποια δράση σχετίζεται η κάθε απόδειξη. Ο πίνακας θα πρέπει να τυπωθεί και να υπογραφεί από τον Διευθυντή του σχολείου. Σε περίπτωση που το ποσό δεν διατεθεί εξολοκλήρου, το υπόλοιπο ποσό θα πρέπει να επιστραφεί στο Π.Ι.Κ. μαζί με τις εν λόγω αποδείξεις.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των δράσεων και την υποβολή τους, το κάθε σχολείο θα τυγχάνει πιστοποίησης ως Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο. Στο σχολείο θα παραχωρείται πλακέτα για τη συμμετοχή του. Θα παραχωρούνται, επίσης,  πιστοποιητικά συμμετοχής στους εκπαιδευτικούς του σχολείου που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα. 

Σημείωση: Το υλικό το οποίο αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, θα παραχωρείται στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, σύμφωνα με την άδεια χρήσης Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση 4.0 – Διεθνές (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.el), με στόχο την αξιοποίησή του για τους σκοπούς του Προγράμματος.