Δράσεις Σχολείων

01/11/2017

G C SCHOOL OF CAREERS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διεξαγωγή έρευνας από μαθητές Στ’ τάξης σχετικά με τον βαθμό στον οποίο οι μαθητές Β’ κύκλου του σχολείου εφαρμόζουν τους κανόνες ορθής χρήσης διαδικτύου που περιλαμβάνονται στην πολιτική του σχολείου για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας https://kwiksurveys.com/s/4wXBrLEO. Στη συνέχεια οι ίδιοι οι μαθητές θα αναλύσουν τα δεδομένα καταλήγοντας σε αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αξιοποιηθούν για την προσαρμογή του εκπαιδευτικού περιεχόμενου στο πλαίσιο των μαθημάτων που θα πρέπει να υλοποιηθούν σε κάθε τμήμα του σχολείου.

01/12/2017

G C SCHOOL OF CAREERS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Δημιουργία χαρακτήρα στο μάθημα της Τέχνης που θα αποτελεί μασκότ για την ασφάλεια στο διαδίκτυο (Γ’ τάξη). Πραγματοποιήθηκε διαγωνισμός ανάμεσα στους μαθητές των δύο τάξεων και επιτροπή από εκπαιδευτικούς κατέληξε στους τρεις πρώτους (επισυνάπτονται πιο κάτω). Η νικητήρια μασκότ θα γίνει τρισδιάστατη φιγούρα και θα παρουσιαστεί στην ημερίδα "Ασφάλεια για το διαδίκτυο". Η τρισδιάστατη φιγούρα θα παραμείνει στο σχολείο και θα γίνει ακόμη μία επιπλέον για τον μαθητή που κέρδισε.

07/01/2018

G C SCHOOL OF CAREERS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Δημιουργία αφίσας (Τέχνη) για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και διεξαγωγή διαγωνισμού για την επιλογή μίας που θα εκτυπωθεί και θα αναρτηθεί σε όλες τις τάξεις (Δ’ τάξη). Οι νικητές του διαγωνισμού θα αναδειχθούν μέσα από ψηφοφορία που θα γίνει από τους μαθητές του σχολείου.

28/11/2016

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ (ΚΑ)

Μετά από συζήτηση, θα ετοιμαστεί μαζί με τους Μικροί Εκπαιδευτές σενάριο για σύντομο βίντεο, στο οποίο θα πρωταγωνιστούν μαθητές της Γ΄ τάξης. Το βίντεο αυτό θα αναρτηθεί και διαδικτυακά και θα προβληθεί και στα υπόλοιπα παιδιά για πληροφόρηση και προβληματισμό. Το βίντεο θα υποβληθεί επίσης στον ετήσιο διαγωνισμό που προκηρύσσει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου για μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών για τη δημιουργία σύντομου βίντεο για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου.

01/02/2017

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ (ΚΑ)

Τα παιδιά, μετά από ειδική συζήτηση και με ειδικούς (π.χ. την κυρία Βανέσσα Αντωνιάδου) θα συντάξουν βασικές οδηγίες προς τους συμμαθητές τους αλλά και προς τους γονείς για ασφαλή χρήση του Διαδικτύου

01/11/2016

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ (ΚΑ)

Ομάδα παιδιών (oι Μικροί Εκπαιδευτές) αναπτύσσουν ερωτηματολόγιο προς τα παιδιά του σχολείου μας με βάση την καταγραφή των συνηθειών και των γνώσεών τους σε ό,τι αφορά στο Διαδίκτυο

09/03/2017

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ (ΚΑ)

Ενημέρωση γονιών, παιδιών και εκπαιδευτικών για θέματα ασφάλειας στο διαδίκτυο Ενημέρωση γονιών και μέσα από τρίπτυχο Συμμετοχή στην Ημερίδα για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

18/01/2017

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ (ΚΑ)

Μετά από διερεύνηση και αξιολόγηση διαφωτιστικού υλικού που υπάρχει σε διάφορες ιστοσελίδες τα παιδιά θα καταλήξουν σε ποιο προτιμούν και αν χρειάζεται να γίνει μετάφραση στα Ελληνικά. Η παρουσίαση σε power point με βάση το υλικό αυτό θα πραγματοποιηθεί από παιδιά που ανήκουν στην ομάδα των Μικρών Εκπαιδευτών και προς παιδιά άλλων τάξεων ίσως και άλλων σχολείων (ήδη έχουν γίνει σκέψεις για συνεργασία με το Δημοτικό Σχολείο Χρυσελεούσας)

08/01/2018

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ - ΑΝΤΩΝΗ ΤΣΟΚΚΟΥ

«Σύνδεση με σύνεση!»: Θα συνταχθεί από τους μαθητές μια "Φιλική σύμβαση μεταξύ γονέων και παιδιών" σωστής συμπεριφοράς για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου, η οποία θα σταλεί στο σπίτι και θα υπογραφεί από τους γονείς και τα παιδιά. Επίσης θα διανεμηθεί στις τάξεις του σχολείου καθώς και σε διαφόρους φορείς της κοινότητας. Θα ακολουθήσει η εκτύπωση του κώδικα σε mouse pad για όλες τις αίθουσες του σχολείου.

01/02/2018

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ - ΑΝΤΩΝΗ ΤΣΟΚΚΟΥ

«Πολιτική ορθής χρήσης του διαδικτύου»: Αφού τα παιδιά ενημερωθούν για τη σωστή χρήση του διαδικτύου και τους κινδύνους που υπάρχουν όταν δε χρησιμοποιείται κατάλληλα, θα εισηγηθούν «κανόνες σωστής συμπεριφοράς» στο διαδίκτυο στο σχολείο και στο σπίτι. Όλα αυτά θα συμπεριληφθούν σε ένα ενημερωτικό τρίπτυχο το οποίο θα διανεμηθεί στο σχολείο, στο σπίτι και στην κοινότητα.

12/01/2018

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ - ΑΝΤΩΝΗ ΤΣΟΚΚΟΥ

Επιμορφωτικά εργαστήρια (Α, Β και Γ τάξεις) Μέσα από βιωματικές δράσεις και πρακτικές, οι μαθητές/μαθήτριες να εκπαιδευτούν σε θέματα σχετικά με τις δυνατότητες και τους κινδύνους του Διαδικτύου (π.χ., Διαδικτυακός Εκφοβισμός, Πολύωρη ενασχόληση με τις Ψηφιακές Τεχνολογίες, Παραπλάνηση), προάγοντας, έτσι, ασφαλή διαδικτυακή κουλτούρα και ενδυναμώνοντας δημιουργικούς και κριτικά σκεπτόμενους πολίτες. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, θα γίνεται αναφορά σε πηγές, εργαλεία και υπηρεσίες για την ασφαλή αξιοποίηση του διαδικτύου.

08/01/2018

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ - ΑΝΤΩΝΗ ΤΣΟΚΚΟΥ

Χορογραφία με θέμα την ασφάλεια στο διαδίκτυο και τους κινδύνους που απειλούν τους χρήστες (“Ποια μάσκα φοράς; ”) Η χορογραφία θα παρουσιαστεί στο υπόλοιπο σχολείο και στους γονείς. Επίσης θα κινηματογραφηθεί για να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου.

elGreek