Ημερολόγιο Ασφαλές Σχολείο

Ημερολόγιο Ασφαλές Σχολείο

Οκτώβρης 2023

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα

Οκτώβρης 2023

12/10/2023
Εναρκτήρια συνάντηση
Διαδικτυακά

 

Νιόβρης 2023

Διάγνωση Αναγκών και Σχέδιο Δράσης. Καταχώρηση Δράσεων.Υλοποίηση
20/11/2023
Σχέδιο Δράσης

Δεκέβρης 2023

Υλοποίηση Δράσεων 

8/12/2023, 11:00 – 12:00

1η Διαδικτυακή Συνάντηση

Γενάρης 2024

Συναντήσεις με ΥΛ ΤΕΤ – Υλοποίηση Δράσεων, Προετοιμασία για εβδομάδα SID(5/2/2024-9/2/2024)

Φεβράρης 2024

Κινητοποιούμαστε για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο.

Εβδομάδα Δράσεων 5/2/2024 – 9/2/2024

SID – Safer Internet Day – Home

ΕSafety Label

6/2/2024
Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου
https://internetsafety.pi.ac.cy/safer-internet-day/

Μάρτης 2024

Υλοποίηση Σχεδίου Δράσης (Μαθήματα, Επιμόρφωση, Υλικό)

08/03/2024
2η Διαδικτυακή Συνάντηση

Απρίλης 2024

Τελική φάση Υλοποίησης Σχεδίου Δράσης (Ενημέρωση Μαθημάτων, Πλατφόρμας)

30/04/2024
Υλοποίηση Δράσεων – Υποβολή Τεκμηρίων
Διαδικτυακή Υποβολή Μαθημάτων, Υλικού και Τεκμηρίων

 

Μάης – Ιούνης 2024

Τελική εκδήλωση – δράση και Υποβολή Οικονομικών Καταστάσεων

Ενημέρωση Esafety Label – Πιστοποίηση

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΙΚ 

Τελική Εκδήλωση/Δράση,Αξιολόγηση
Καταληκτική Ημ. πραγματοποίησης Τελικής Εκδήλωσης/Δράσης και συμπλήρωση Εντύπων Αξιολόγησης / Αυτοαξιολόγησης(διαδικτυακά)από μαθητές(30% του συνόλου), Υπ.Εκ. και Διεύθυνσης

21/06/2024
Υποβολή Οικονομικών Καταστάσεων
Καταληκτική Ημερομηνία Συμπλήρωσης excel, με πρότυπες αποδείξεις, αποσολή στο ΠΙΚ σε φάκελο