Ημερολόγιο Ασφαλές Σχολείο

Ημερολόγιο Ασφαλές Σχολείο

Οκτώβρης 2021

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα

Οκτώβρης 2021

20/10/2021 Εναρκτήρια συνάντηση Διαδικτυακά 18/10/2019 Συμπλήρωση Αρχικού Ερωτηματολογίου 31/10/2019 Επισκέψεις στα Σχολεία Μέχρι 31/10 1η συνάντηση 31/10/2019 Δήλωση Σεμιναρίων https://workshops.internetsafety.pi.ac.cy/

Νιόβρης 2019

Διάγνωση Αναγκών και Σχέδιο Δράσης. Καταχώρηση Δράσεων.Υλοποίηση
18/11/2019
Σχέδιο Δράσης

Δεκέβρης 2019

Υλοποίηση Δράσεων – 2η Συνάντηση με ΥΛ ΤΕΤ

11/12/2019
1η Διαδικτυακή Συνάντηση

Γενάρης 2020

Συναντήσεις με ΥΛ ΤΕΤ – Υλοποίηση Δράσεων, Προετοιμασία για εβδομάδα SID(10-14/2/2020)

Φεβράρης 2020

Κινητοποιούμαστε για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο.

Εβδομάδα Δράσεων 10/2/2020 – 14/2/2020

SID – Safer Internet Day – Home

ΕSafety Label

11/02/2020
Ημερίδα ΠΙΚ
https://internetsafety.pi.ac.cy/SID2020

Μάρτης 2020

Υλοποίηση Σχεδίου Δράσης (Μαθήματα, Επιμόρφωση, Υλικό)

08/03/2019
2η Διαδικτυακή Συνάντηση

Απρίλης 2020

Τελική φάση Υλοποίησης Σχεδίου Δράσης (Ενημέρωση Μαθημάτων, Πλατφόρμας)

10/04/2020
Υλοποίηση Δράσεων – Υποβολή Τεκμηρίων
Διαδικτυακή Υποβολή Μαθημάτων, Υλικού και Τεκμηρίων

29/04/2020
Τελική Ημερίδα ΠΙΚ
Εκροσώπηση στην Ημερίδα με POSTER Δράσεων/Παρουσίαση
Πιστοποίηση Σχολείων, Εκπαιδευτικών

Μάης – Ιούνης 2020

Τελική εκδήλωση – δράση και Υποβολή Οικονομικών Καταστάσεων

Ενημέρωση Esafety Label – Πιστοποίηση

12/06/2020
Τελική Εκδήλωση/Δράση,Αξιολόγηση
Καταληκτική Ημ. πραγματοποίησης Τελικής Εκδήλωσης/Δράσης και συμπλήρωση Εντύπων Αξιολόγησης / Αυτοαξιολόγησης(διαδικτυακά)από μαθητές(30% του συνόλου), Υπ.Εκ. και Διεύθυνσης

21/06/2020
Υποβολή Οικονομικών Καταστάσεων
Καταληκτική Ημερομηνία Συμπλήρωσης excel, με πρότυπες αποδείξεις, αποσολή στο ΠΙΚ σε φάκελο

elGreek