Ημερομηνία

09/01/2018

Σχολείο

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ - ΑΝΤΩΝΗ ΤΣΟΚΚΟΥ

Εκπαιδευτικός

Δράση

Στόχος

Εκπαίδευση όλων των παιδιών του σχολείου μας σε θέματα ασφαλούς χρήσης και δημιουργικής αξιοποίησης του διαδικτύου

Περιγραφή δράσης

Μαθήματα για την ασφάλεια στο διαδίκτυο (ένα τουλάχιστον σε κάθε τμήμα κάθε τάξης) Στο σχολείο υπάρχουν 16 τμήματα. Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός κάθε τμήματος θα πραγματοποιήσει σειρά μαθημάτων κατά τη διάρκεια του δεκαπενθήμερου «Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο» που έχει καθοριστεί από το σχολείο. 1. Εισαγωγή στην ασφάλεια στο διαδίκτυο: Δυνατότητες και προκλήσεις στο διαδίκτυο 2. Εισαγωγή στο διαδίκτυο: Μηχανές αναζήτησης 3. Κοινωνικά δίκτυα 4. Ακατάλληλο ή επιβλαβές περιεχόμενο στο διαδίκτυο και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια

Συνδέσμοι