Ημερομηνία

29/10/2017

Σχολείο

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΠΕΔΩΝ

Εκπαιδευτικός

Δράση

Στόχος

Οι μαθητές, οι γονείς και οι εκπαιδιευτικοί να ενημερωθούν για θέματα ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου.

Περιγραφή δράσης

Δημιουργία "εγχειριδίων" - εντύπων ορθής χρήσης του διαδικτύου. Τα παιδιά του σχολείου θα εργαστούν σε δύο διαφορετικές ομάδες: Τα μεγαλύτερα παιδιά της Στ' τάξης θα δημιουργήσουν στο publisher ενημερωτικό τρίπτυχο που θα διανεμηθεί στους ενήλικες (γονείς και δασκάλους) που θα παραστούν στην ημερίδα του σχολείου (προς το τέλος της σχολικής χρονιάς). Τα μικρότερα παιδιά των Γ' και Δ' τάξεων θα σχεδιάσουν και θα δημιουργήσουν και αυτά στο publisher ένα απλοποιημένο τρίπτυχο που θα απευθύνεται σε παιδιά. Τα παιδιά θα εικονογραφήσουν τους κινδύνους καθώς και τους κανόνες ασφαλούς χρήσης.

Εικόνες

Συνδέσμοι

elGreek