Ημερομηνία

08/01/2018

Σχολείο

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ - ΑΝΤΩΝΗ ΤΣΟΚΚΟΥ

Εκπαιδευτικός

Δράση

Στόχος

Δημιουργία κουλτούρας ορθής και αποτελεσματικής αξιοποίησης των ψηφιακών και διαδικτυακών μέσων, με υπευθυνότητα και ασφάλεια.

Περιγραφή δράσης

«Σύνδεση με σύνεση!»: Θα συνταχθεί από τους μαθητές μια "Φιλική σύμβαση μεταξύ γονέων και παιδιών" σωστής συμπεριφοράς για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου, η οποία θα σταλεί στο σπίτι και θα υπογραφεί από τους γονείς και τα παιδιά. Επίσης θα διανεμηθεί στις τάξεις του σχολείου καθώς και σε διαφόρους φορείς της κοινότητας. Θα ακολουθήσει η εκτύπωση του κώδικα σε mouse pad για όλες τις αίθουσες του σχολείου.