Υποχρεωτικές Δράσεις

 
 
 1. Εκδήλωση ενδιαφέροντος 
  Συμπλήρωση και υποβολή του Εντύπου εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, η οποία θα ανακοινώνει το Πρόγραμμα. 
  Βλέπε: Έντυπα/Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
   
 2. Εναρκτήρια ενημερωτική συνάντηση με τους συντονιστές του Προγράμματος Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου
  Τα σχολεία, τα οποία θα επιλεγούν για συμμετοχή στο Πρόγραμμα, θα επικοινωνήσουν με τους συντονιστές του Προγράμματος, του Π.Ι.Κ. για διευθέτηση της συνάντησης. 
  Βλ.:  Στοιχεία επικοινωνίας
   
 3. Ανάπτυξη σχεδίου δράσης
  Συμπλήρωση και υποβολή του Εντύπου για το σχέδιο δράσης.
  Βλ.: Έντυπα/Έντυπο για το σχέδιο δράσης 
   
 4. Ολοκλήρωση μαθημάτων για την ασφάλεια στο διαδίκτυο 
  Για την πιστοποίηση, θα πρέπει να ολοκληρωθεί ένα τουλάχιστον μάθημα για κάθε τμήμα της κάθε τάξης του σχολείου. Για κάθε μάθημα που υλοποιείται, χρειάζεται να συμπληρωθεί το έντυπο Ημερολόγιο δράσεων. Το εκπαιδευτικό πακέτο Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο περιλαμβάνει αρκετά σχέδια μαθήματος (Βιβλιάριο Μαθησιακές εισηγήσεις) αλλά και επιπλέον υλικό και εισηγήσεις (Βιβλιάριο Χρήσιμο υλικό), από το οποίο μπορείτε να πάρετε ιδέες για να οργανώσετε το δικό σας μάθημα.
  Βλ.: Έντυπα/Έντυπο για ημερολόγιο δράσεων 
   
 5. Διευθέτηση μιας παρουσίασης από φορέα που ασχολείται με θέματα ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Cyta, Κυπριακό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου – CyberEthics, Αστυνομία Κύπρου)
  Επικοινωνήστε με κάποιον από τους εμπλεκόμενους φορείς, για να διοργανωθεί μια τουλάχιστον παρουσίαση, σεμινάριο ή βιωματικό εργαστήρι για μαθητές, γονείς ή εκπαιδευτικούς. 
  Βλ.: Στηριξη/Σεμινάρια-Εργαστήρια-Παρουσιάσεις
   
 6. Ανάπτυξη ενημερωτικού υλικού 
  Δημιουργία από τους μαθητές ενημερωτικού υλικού, για μια τουλάχιστον δράση (π.χ. φυλλάδιο, διαφημιστικό φυλλάδιο, βίντεο, ενημερωτικό δελτίο, εφημερίδα, αφίσα, ημερολόγιο, blog, ιστοσελίδα), με αποδέκτες μαθητές, γονείς ή εκπαιδευτικούς, και διανομή/διάχυσή του. 
   
 7. Δημιουργία Πολιτικής Ορθής Χρήσης του σχολείου
  Δημιουργία Πολιτικής Ορθής Χρήσης για όλους τους εμπλεκομένους στη σχολική μονάδα.
  Βλ.:  Πολιτική Ορθής Χρήσης 
   
 8. Συμμετοχή στις εκδηλώσεις για τη Διεθνή Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 
  Παραδείγματα δράσεων για συμμετοχή στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου:
 • Παρακολούθηση/συμμετοχή στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται στο πλαίσιο της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου, π.χ. πανηγύρια για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, ημερίδα (παρακολούθηση από κοντά ή μέσω livestreaming) - Περισσότερες πληροφορίες για τις εκδηλώσεις θα δοθούν μέσω εγκυκλίου.
 • Διοργάνωση εκδήλωσης στο σχολείο
 • Ετοιμασία ενημερωτικών φυλλαδίων 
 • Διοργάνωση δρωμένων, κατά τα διαλείμματα (π.χ. σύντομα θεατράκια, προβολή βίντεο για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, διοργάνωση παιχνιδιού, έρευνας, συζήτησης σε μορφή debate, κουίζ κτλ.).
 1. Τελική εκδήλωση (με μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς, συντονιστές Π.Ι.Κ.)
  Ιδέες για την εκδήλωση:
 • Διοργάνωση της εκδήλωσης από τους μαθητές
 • Παρουσίαση αποτελεσμάτων σχολικού διαγωνισμού για την ασφάλεια στο διαδίκτυο
 • Θεατρικό δρώμενο /τραγούδι
 • Διοργάνωση κουίζ ή παιχνιδιού με τους μαθητές του σχολείου
 • Διοργάνωση συζήτησης με θέματα για την ασφάλεια στο διαδίκτυο
 • Παρουσιάσεις από τα παιδιά
 • Εργαστήρια σε σταθμούς
 • Παράδειγμα καλής πρακτικής: Ημερίδα που διοργάνωσαν οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου
  (http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/kornesios.html
 1. Συμπλήρωση εντύπων και υποβολή τους στο Π.Ι.K., στο πλαίσιο των χρονοδιαγραμμάτων που καθορίζονται στη σχετική εγκύκλιο που θα ανακοινώνει το Πρόγραμμα (προς το τέλος της σχολικής χρονιάς)
  Έντυπα:
 • Ημερολόγιο δράσεων (με επισυναπτόμενα τα έντυπα Μαθήματα που έχουν εφαρμοστεί για την ασφάλεια στο διαδίκτυο - τουλάχιστον ένα για κάθε τμήμα του σχολείου) 
 • Ανατροφοδότηση για το Πρόγραμμα
 • Αυτοαξιολόγηση
 • Αξιολόγηση από μαθητές 
  Βλ.:  Έντυπα