Δράσεις Προγράμματος


Το σχολείο σας, ακολουθώντας τις δράσεις του Προγράμματος, θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει την πιστοποίηση ως Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο. Η πιστοποίηση θα είναι ετήσια.


Για να πάρει την πιστοποίηση ένα σχολείο, θα πρέπει να υλοποιήσει τα ακόλουθα: 

 Υποχρεωτικές δράσεις
 Προαιρετικές δράσεις